Dnes je pondelok, 25.máj 2020, meniny má: Urban
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Gagarinova opäť pod vodou

august 25, 2019 - 21:43
Stáva sa samozrejmosťou, že pri prívalových dažďoch zostávajú bratislavské ulice pod vodou. Rovnako tomu bolo aj v noci zo soboty na nedeľu, podchod na Gagarinovej opäť zaliala voda a bol neprejazdný. Vždy rovnaký scenár a náprava neprichádza.

Najčastejšia argumentácia BVS sú silné prívalové dažde, na ktoré nie je kanalizačná sieť dimenzovaná.  Iná argumentácia je zlé, resp. nedostatočné čistenie kanalizačných vpustov.

V skutočnosti zatopenie ulíc spôsobuje viacero faktorov. Ktorý z nich prevláda, nie je jednoznačné.

Kanalizácia v Bratislave sa pôvodne budovala na splaškovú a dažďovú vodu. To znamená staršia kanalizácia je združená, čiže dažďová aj splašková voda vyúsťuje do jednej vetvy. Novú kanalizáciu, resp. kanalizačné rúry budujú developeri. BVS potom nové rúry od nich odkupuje za nemalé peniaze. Keďže máme skúsenosti s developermi a neexistuje pasportizácia kanalizačného systému, ktorá by ukázala, či je kanalizačný systém budovaný jednotne, čí sú všetky potrubia napojené do siete a neústia iba so zeme, či sú do nej zaústené kanalizačné prípojky z objektov a dažďových vpustí, môžeme iba predpokladať a veriť, že áno. 

Ďalším faktorom je čistenie vpustov. Tie sú v správe a v majetku územia, na ktorom sa nachádzajú. Magistrát má v správe cesty prvej a druhej triedy, inými slovami cesty kadiaľ jazdí MHD, cesty tretej a štvrtej triedy sú v správe mestských častí.

 Dôležitým faktorom je zeleň. Na jednej strane, vpusty, ktoré sa nachádzajú na úsekoch ciest po okrajoch ktorých sú stromy sa rýchlejšie zanesú. Rýchlejšie sa zanesú aj nánosmi z nespevnených zelených plôch.  Tomuto problému čelia nižšie položené úseky, čo je príklad podjazdu na Gagarinovej.

 Na strane druhej je pre priepustnosť vody vytváranie zelených plôch veľmi dôležité.

Ako túto opakujúcu sa situáciu riešiť? Jedným z riešení je podľa odborníkov budovanie retenčných nádrží, ktoré by prívalovú vodu zadržiavali. Retenčné nádrže, ktoré sa často zakopávajú aj pod zem  sú jednoduchým a zároveň odskúšaným riešením.

- - Inzercia - -